1760582
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
97
52
149
1760582 

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 


นายศิโรจน์ พิมาน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ดร.สมศิริ พยัคฆรักษ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


นางสาวชิโนรส ละอองวรรณ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 


นางเพ็ญแก้ว พิมาน
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
   สถาบันวิจัยและพัฒนา                                           
 


นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว
เจ้าหน้าที่วิจัยนางสาวนัฐพร ยิ่งไพเราะ
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางสาววริศรา นนทฤทธิ์
เจ้าหน้าที่วิจัย


นางสาวกัญญารัตน์ แสงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวอรอุมา น้ำตาลพอด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร