1760493
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
8
52
60
1760493

Up

เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนวิจัย

เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนวิจัย
File Size:
1.01 MB
Date:
22 กรกฎาคม 2556
Downloads:
1102 x
Features

::.. เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนวิจัย
>> บันทึกข้อความ เรื่อง "ขอทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และเบิกเงินทุนรอบแรก
>> ใบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
>> ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ
>> สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3 ฉบับ (ไม่ต้องลงวันที่ดำเนินการ)
>> สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ จำนวน 3 ฉบับ (ไม่ต้องลงวันที่ดำเนินการ)
>> สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน จำนวน 3 ฉบับ (ไม่ต้องลงวันที่ดำเนินการ)
>> สัญญาค้ำประกัน จำนวน 3 ฉบับ
>> สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับทุน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนา)
>> สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับทุน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนา)
>> สำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำประกัน 3 ฉบับ (รับรองสำเนา)
>> สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนา)
>> สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้ค้ำประกัน 3 ฉบับ (รับรองสำเนา)
>> สำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรสผู้ค้ำประกัน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนา)
>> ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ฉบับ
>> เอกสารข้อตกลงการรับทุนวิจัย จำนวน 3 ฉบับ
>> อากรแสตมป์ดวงละ 1 บาท จำนวน 8 ดวง หรือเงิน 20 บาท

::..การค้ำประกัน
>> ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น
>> กรณีผู้ค้ำประกันเป็นบัคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้องมาลงนามในสัญญา ค้ำประกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
>> กรณีผู้รับทุนวิจัยเป็นข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถค้ำประกัน ตนเองได้ พยานในสัญญาค้ำประกัน กรุณาลงนามมาให้ครบถ้วน

 
 
 
Powered by Phoca Download