1760487
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
2
52
54
1760487

             สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Intergrated Research Enhances Sustainable Knowledge ในวันที่ 11 ก.ค. 58
ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต ประสบการณื และ
ความชำนาญในด้านวิชาการและการวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.conference.neu.ac.th