1760549
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
64
52
116
1760549

 

             มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญนักวิจัย บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
(STCCON 2016) : หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference 2016 on Innovative
Education for Sustainable Development) ส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2559 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เอกสารแนบ หรือ
เว็บไซต์ http://stccon.siamtechno.ac.th