1746330
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
46
32
166
1746330

 

 

           วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญนักวิจัย บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 ปี 2559 หัวข้อ “โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS” ส่งบทความผลงานวิจัย (Full Paper)
ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เอกสารแนบ หรือเว็บไซต์ 
http://www.sct.ac.th