1760528
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
43
52
95
1760528

 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
(Thailand Research Expo 2016)" เรื่อง "หนอนเลี้ยงง่าย ทำเองได้ หายจน" ...เกษตรกรพ้นวิกฤต ผลงานวิจัยของ ผศ.โสภณ บุญล้ำ
อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี และอาจารย์จิรวัฒน์ มาลา ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ซึ่งจากนิทรรศการดังกล่าวสามารถคว้า
รางวัล Bronze Award ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กิจกรรม Thailand Research Expo 2016 Award