1744475
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
57
77
294
1744475

 

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 ขึ้น
ระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" ในระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

          โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
www.researchexpo.nrct.go.th (คลิ๊กที่ Thailand Research Symposium) ภายในวันที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559