1760579
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
94
52
146
1760579

 

           ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มาศึกษาดูงานในเรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยและการให้
บริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันโดยมาศึกษาดูงานในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่ 09.30 - 11.30 น. และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น