1746366
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
82
32
202
1746366

         

     สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม เรื่อง “How to write a scientific paper”
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  โดยมี  
Prof.Dr.Katsuyoshi Nishinari จาก School of
Human Life Science
Osaka city University 
เป็นวิทยากร