1736229
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
42
27
92
1736229

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.นำทีมบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

[detail..]