1760554
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
69
52
121
1760554


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมการลงข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ในระบบบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า NRPM โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
ต้องส่งข้อเสนอดังกล่าวผ่านระบบทั้งหมด ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักวิจัยทราบถึงขั้นตอนการลงข้อมูลที่ถูกต้อง