1744534
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
116
77
353
1744534

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน 2558

      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จะต้องเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้สนใจเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยส่งไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน 
โดยมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้


 

Attachments:
Download this file (model_v1ch_58.doc)แบบเสนอชุดโครงการ (ว1-ช)[แบบเสนอชุดโครงการ (ว1-ช)]69 Kb
Download this file (model_v1d_58.doc)แบบเสนอโครงการเดี่ยว (ว1-ด)[แบบเสนอโครงการเดี่ยว (ว1-ด)]71 Kb
Download this file (คู่มือการประเมินผลฯ2558.pdf)คู่มือการประเมินผลฯ 2558[คู่มือการประเมินผลฯ 2558]19586 Kb