1760532
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
47
52
99
1760532

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะกรรมการ สาขาการศึกษาร่วมกับ วช. จัดเสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" รุ่นที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.. เขียนโดย Super User 825
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรืธานีสามารถสนอง.. เขียนโดย Super User 974
กิจกรรม Research Express 2014 เป็นกิจกรรมให้บริการทางการวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. ซึมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเล็งเห็นความสำคัญ จึงจัด....... เขียนโดย Super User 909
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 เขียนโดย Super User 1238
อบรมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRPM เขียนโดย Super User 1506
การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013 ) เขียนโดย Super User 2837
สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2557 เขียนโดย Super User 2925
การประชุม ABC สุราษฎร์ธานี "รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน" เขียนโดย Super User 1393
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 เขียนโดย Super User 4903
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ABC สุราษฎร์ธานี วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เขียนโดย Super User 2254