1737272
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
58
28
417
1737272

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” เขียนโดย Super User 343
ยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559 สกว. เป็นองค์กรอิสระของรัฐ อยู่ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี... เขียนโดย Super User 151
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม 1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา... เขียนโดย Super User 274
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 2559 รายละเอียด... เขียนโดย Super User 217
ประกาศ..แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เขียนโดย Super User 328
วช. ประกาศ "รับเอกสารเชิงหลักการ (concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" ... เขียนโดย Super User 198
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกรอบการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จำนวน 24 กลุ่มเรื่อง เขียนโดย Super User 187
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 122
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559... เขียนโดย Super User 950
ภาพและเอกสารประกอบการบรรยายโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ครั้งที่ 3 เขียนโดย Super User 324